سه‌شنبه, 29 مرداد 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سد نگارستان
سد لاستیکی خواجه نفس

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
بررسی درخواست تغییر مساحت اراضی و اصلاح پروانه بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان دفتر پیشخوان خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست آزمایش پمپاژ چاه های بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان دفتر پیشخوان خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست بازرسی و رسیدگی به شکایات شرکت آب منطقه ای گلستان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی و احدهای صنعتی و کشاورزی شرکت آب منطقه ای گلستان حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تغییر نام صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی شرکت آب منطقه ای گلستان حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب شرکت آب منطقه ای گلستان حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری شرکت آب منطقه ای گلستان حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش آنها شرکت آب منطقه ای گلستان حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تغییر نامه پروانه بهره برداری (صنعتی،‌کشاورزی و آبزی پروری) شرکت آب منطقه ای گلستان حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
درخواست آزمایش پمپاژ شرکت آب منطقه ای گلستان حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
استعلامات شرکت آب منطقه ای گلستان حضوری استعلامات سازمانی
نظارت ، ارزیابی ، کنترل و مدیریت پیمانکاران شرکت آب منطقه ای گلستان حضوری نظارت، ارزیابی و کنترل پیمانکاران
راهبری و آموزش شرکتهای مشاور استانی شرکت آب منطقه ای گلستان حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب
تهیه متون آموزشی استاندارد برای مقاطع مختلف تحصیلی و رابطان آموزشی شرکت آب منطقه ای گلستان حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب
طراحی نظام ارزشیابی از دانش اموزان شرکت آب منطقه ای گلستان حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب
تدوین نظام ناجیان آب شرکت آب منطقه ای گلستان حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب
ارزیابی کلی طرح و تعیین شرکتهای برتر در اجرای طرح شرکت آب منطقه ای گلستان حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب
تهیه، تدوین، انتشار و ارائه آمار و اطلاعات پایه منابع آب به اشخاص حقیقی و حقوقی و ذینفعان صنعت آب شرکت آب منطقه ای گلستان حضوری آمار و اطلاعات پایه منابع آب
« 1 2 3 » صفحه: