دوشنبه, 30 اردیبهشت 1398

 

 

کسب رتبه برتر مدیر دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای گلستان در دانشگاه فنی و مهندسی گرگان

مدیر دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای گلستان در رشته مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی گرگان – مهندسی خاک و پی (ژئو تکنیک) در مقطع روزانه گرگان، رتبه برتر را کسب نمود.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، در متن لوح سپاس رئیس دانشکده فنی و مهندسی گرگان خطاب به مهندس سید تقی میردیلمی آمده است: «خدا را شاکریم و خوشحالیم که موفقیت شما را در کسب رتبه برتر در رشته مهندسی عمران در سال جاری شاهدیم. ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند توفیق روز افزونتان را در همه مراحل تحصیل و زندگی خواستاریم.»

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان