دوشنبه, 30 اردیبهشت 1398

 

 

سومین دوره طرح آماربرداری سراسری منابع و مصارف آب استان در حال انجام است

مدیر دفتر مطالعات پایه شرکت آب منطقه ای گلستان درکمیته هماهنگی آماربرداری سراسری این شرکت از آغاز سومین دوره طرح آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آب های سطحی و زیرزمینی خبر داد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس حسن فرازجو با اعلام این خبر افزود: آماربرداری سراسری از منابع آب استان همزمان با دیگر مناطق کشور صورت می گیرد که دوره اول و دوم آن در سال های 82 و 89 انجام شده است و در این دوره، نیمه دوم سال 96 آغاز و ادامه آن در سال 97 در حال انجام است.
مهندس فرازجو یکی از مهم‌ترین بخش‌های مطالعات منابع آب در استان ‌را تعیین تعداد منابع آبی، تعیین میزان تخلیه منابع آب زیرزمینی و حجم مصارف جریان‌های سطحی برشمرد.
وی گفت: آماربرداری توأمان از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی؛ دارا بودن دستورالعمل و فرم های مشترک آماربرداری؛ استفاده از اطلاعات آن برای برنامه ریزی و مدیریت بهینه منابع آب استان از جمله دستاوردهای آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آب های سطحی و زیرزمینی است.
مدیر دفتر مطالعات  پایه شرکت آب منطقه ای گلستان، ضمن تأکید بر اهمیت موضوع آماربرداری در تصمیم گیری های مهمی از جمله برنامه ریزی و اخذ تخصیص های استانی، خواستار همکاری عمومی در برگزاری هر چه بهتر آماربرداری شد.
مهندس فرازجو ادامه داد: طرح آماربرداری از منـابع آب باتوجـه به ماهیت آن، به دو بخش فعالـیت دفتـری و صحرایی قابل تفکیک است. به منظوراجـرای دستورالعمل آماربرداری و تامین اهـداف طرح آماربـرداری،برنامـه زمانبندی برای مدت 24 ماه بنحوی تنظیم شده که تمامی آموزشها و نیز تطبیق بانک حفاظت با مطالعات تا قبل از شروع عملیات صحرایی انجام گیرد و اجرای عملیات صحرایی نیز منطبق بر فصل زراعی و در اوج بهـره برداری از منـابع انجـام خواهد گرفـت و پس از آن نیز کار تهیـه گزارشـات و نقشـه ها و بررسی و تصویب آنها نیز که جزء فعالیتهای دفتری می باشد انجام خواهد گرفت .
وی بیان کرد: آمار برداری چشمه ها و قنوات در فصل خشک ( پاییز 1396 ) انجام شده است .آماربرداری چشمه ها و قنوات در فصل مرطوب ( بهار 1397 ) در حال انجام است.آماربرداری منابع آب سطحی ( موتور پمپ سیار کنار رودخانه ، ایستگاه پمپاژ ، آب بندان ، سردهنه و نهر ) در حال انجام می باشد.آمار برداری چاه ها از اواخر خرداد ماه 1397شروع می شود.     
به علت تعدد منابع و شرایط اقلیمی و توپوگرافی استان گلستان به ویژه در آمار برداری چشمه های ارتفاعات استان،زمان محدود برای آمار برداری منابع و فشردگی کار، وجود مناطق مختلف، نیاز به هماهنگی های متعدد با سایر دستگاه های اجرایی استان ، نیاز به همکاری بخشداری ها، دهیاری ها و شورای اسلامی روستا در زمان آمار برداری به منظور افزایش همکاری روستائیان محترم و کاهش مشکلات اجتماعی می باشد.

 

 

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان