جمعه, 5 خرداد 1396

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
627 مشاوره (۱۲مشاوره): گشت و بازرسی٬ کنترل بهره برداری و حفاظت کمی و کیفی منابع٬ مجاری و تأسیسات آبی حوزه شهرستانهای گرگان و آق قلا ارزیابی حفاظت و بهره برداری 1396/03/09 20

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/02

بازدید:20

626 مشاوره (۱۲مشاوره): گشت و بازرسی٬ کنترل بهره برداری و حفاظت کمی و کیفی منابع٬ مجاری و تأسیسات آبی حوزه شهرستانهای گنبد کاووس٬ مینودشت و گالیکش ارزیابی حفاظت و بهره برداری 1396/03/09 13

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/02

بازدید:13

625 مشاوره (۱۲مشاوره): گشت و بازرسی٬ کنترل بهره برداری و حفاظت کمی و کیفی منابع٬ مجاری و تأسیسات آبی حوزه شهرستانهای آزادشهر و رامیان ارزیابی حفاظت و بهره برداری 1396/03/09 14

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/02

بازدید:14

624 مشاوره (۱۲مشاوره): گشت و بازرسی٬ کنترل بهره برداری و حفاظت کمی و کیفی منابع٬ مجاری و تأسیسات آبی حوزه شهرستان علی آباد ارزیابی حفاظت و بهره برداری 1396/03/09 12

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/02

بازدید:12

623 مشاوره (۱۲مشاوره): گشت و بازرسی٬ کنترل بهره برداری و حفاظت کمی و کیفی منابع٬ مجاری و تأسیسات آبی حوزه شهرستانهای کردکوی٬ بندرگز٬ ترکمن و گمیشان ارزیابی حفاظت و بهره برداری 1396/03/09 15

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/02

بازدید:15

622 مشاوره (۱۲مشاوره): گشت و بازرسی٬ کنترل بهره برداری و حفاظت کمی و کیفی منابع٬ مجاری و تأسیسات آبی حوزه شهرستانهای کلاله و مراوه تپه ارزیابی حفاظت و بهره برداری 1396/03/09 12

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/02

بازدید:12

621 استعلام قیمت: عملیات بازسازی و بهسازی ایستگاههای آق قلا، بصیرآباد، سرمه رود و وطنا در شبکه پایش منابع آب استعلام مطالعات پایه منابع آب 1396/03/03 28

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/01

بازدید:28

620 فراخوان ارزیابی کیفی: پروژه شبکه آبیاری و زهکشی قره سو و زرینگل(بسته قره سو-1) ارزیابی طرح و توسعه 1396/05/05 71

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/31

بازدید:71

619 ترک تشریفات: عملیات بهره برداری و وصول حقوق دولتی در شبکه های مدرن، تلفیقی و سنتی در منطقه سدهای وشمگیر استعلام حفاظت و بهره برداری 1396/03/04 18

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/30

بازدید:18

618 ترک تشریفات: عملیات بهره برداری و وصول حقوق دولتی در شبکه های مدرن، تلفیقی و سنتی در منطقه سدهای ایمر استعلام حفاظت و بهره برداری 1396/03/04 13

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/30

بازدید:13

617 مناقصه عمومی(یک مرحله ای):تجدید خرید کنتور هوشمند حجمی الکترومغناطیسی مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1396/03/06 21

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/25

بازدید:21

616 استعلام قیمت: عملیات حفاری ژئوتکنیک٬ نمونه برداری و آزمایش های صحرایی برای تصفیه خانه و مخزن نرماب استعلام طرح و توسعه 1396/02/30 36

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/24

بازدید:36

615 استعلام قیمت: اندازه گیری شبکه سنجش منابع آب پایاب شهرستان علی آباد و شرق آن استعلام مطالعات پایه منابع آب 1396/02/26 22

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/24

بازدید:22

614 استعلام قیمت: عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه مرزی(بازه1) استعلام حفاظت و بهره برداری 1396/02/30 54

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/23

بازدید:54

613 تک گزینه ای: عملیات نقشه برداری رودخانه اترک مرزی (بازه شماره1) ارزیابی حفاظت و بهره برداری 1396/02/24 56

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/21

بازدید:56

612 مناقصه عمومی(یک مرحله ای): خرید خدمات نقلیه با اهداف ماموریت برون و درون شهری تعداد۳۷دستگاه در سال۹6 مناقصه یك مرحله‌ای مالی و پشتیبانی 1396/02/30 26

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/18

بازدید:26

611 فراخوان ارزیابی کیفی: عملیات اجرای بخشی از طرح آبرسانی به شهر کلاله مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 1396/02/30 160

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/17

بازدید:160

610 فراخوان ارزیابی کیفی: احداث مخزن 50000 متر مکعبی گنبد مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 1396/02/30 145

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/17

بازدید:145

609 فراخوان ارزیابی کیفی: عملیات تکمیلی آبرسانی از محور رامیان و احداث مخزن 2000م.م رامیان مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 1396/02/30 217

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/16

بازدید:217

608 فراخوان ارزیابی کیفی: عملیات برق رسانی به چاههای 1، 2، 9 و مخزن 2000 م.م فاضل آباد مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 1396/02/30 91

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/16

بازدید:91

« 1 2 3 4 ... 5 18 » صفحه:
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای گلستان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا