دوشنبه, 28 خرداد 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
937 استعلام قیمت: ادامه عملیات رپرگذاری رودخانه زرینگل استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/03/23 19

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/21

بازدید:19

936 استعلام قیمت: ادامه عملیات رپرگذاری رودخانه های خرمارود و قره چای استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/03/23 14

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/21

بازدید:14

935 استعلام قیمت: عملیات رپرگذاری رودخانه های گرگانرود٬ نرماب و اوغان استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/03/23 13

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/21

بازدید:13

934 استعلام قیمت: ادامه عملیات رپرگذاری رودخانه های نوکنده٬ قره سو٬ سرکلاته و میاندره استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/03/23 15

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/21

بازدید:15

933 استعلام قیمت: ادامه عملیات رپرگذاری رودخانه آق سو استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/03/23 11

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/21

بازدید:11

932 استعلام قیمت: ادامه عملیات رپرگذاری رودخانه های زیارت و قره سو استعلام حفاظت و بهره برداری 11

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/21

بازدید:11

931 ۵ مشاوره ای: استقرار سیستم مدیریت مشارکتی آب در اراضی پایاب سد کبودوال علی آباد کتول (محدوده کانال آبرسان) ارزیابی طرح و توسعه 1397/04/04 26

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/20

بازدید:26

930 مناقصه عمومی یک مرحله ای: خرید خدمات نقلیه با اهداف ماموریت برون و درون شهری تعداد ۳۷ دستگاه در سال ۹۷ مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/03/29 12

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/20

بازدید:12

929 استعلام قیمت: عملیات لایروبی٬ دیواره سازی و ساماندهی رودخانه های شهرستان بندرگز (نوکنده٬ گز شرقی) استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/03/20 24

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/17

بازدید:24

928 استعلام قیمت: عملیات لایروبی٬ تثبیت و بهسازی رودخانه های شهرستان گمیشان (گرگانرود٬کانال گمیشان) استعلام طرح و توسعه 1397/03/20 15

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/17

بازدید:15

927 استعلام قیمت: عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه های شهرستان گنبد و گالیکش (قره تکن٬ بایرام شالی و اوغان) استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/03/20 13

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/17

بازدید:13

926 استعلام قیمت: عملیات لایروبی و تثبیت بستر رودخانه های کلاله(قارانجی جنگل٬ قره آغاچ) استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/03/20 12

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/13

بازدید:12

925 استعلام قیمت: عملیات لایروبی و تثبیت بستر رودخانه های شهرستان آزادشهر(آلماکولی٬ خرمارود٬ مسیل قشلاق) استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/03/20 12

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/13

بازدید:12

924 استعلام قیمت: عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه قره سو و سرشاخه ها استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/03/20 11

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/13

بازدید:11

923 استعلام قیمت: عملیات لایروبی٬ دیواره سازی و تثبیت بستر رودخانه های شهرستان رامیان(سیل وال٬ نیلبرگ٬ دوبرار٬ قره چای) استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/03/20 11

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/13

بازدید:11

922 استعلام قیمت: عملیات لایروبی٬ دیواره سازی و ساماندهی رودخانه قره سو و انشعابات استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/03/20 9

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/13

بازدید:9

921 استعلام قیمت: عملیات لایروبی٬ دیواره سازی و تثبیت بستر رودخانه های علی آباد(چلی٬ برفتان و زرینگل) استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/03/20 10

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/13

بازدید:10

920 استعلام قیمت: عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه های زیارت و باغ گلبن استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/03/20 10

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/13

بازدید:10

919 استعلام قیمت: عملیات لایروبی٬ ترمیم دیواره سازی و تثبیت بستر رودخانه های شهرستان مراوه تپه (اترک٬ فرق سر٬ بسطام دره٬ ساری سو) استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/03/20 14

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/13

بازدید:14

918 استعلام قیمت: عملیات دیواره سازی و ساماندهی رودخانه های شهرستان آق قلا(قربان آباد٬ عباس آباد) استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/03/20 10

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/13

بازدید:10

« 1 2 3 4 ... 5 33 » صفحه:
« حمایت از کالای ایرانی »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای گلستان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا