دوشنبه, 30 اردیبهشت 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
1095 فراخوان ارزیابی کیفی(یک مرحله ای): تکمیل خط انتقال از مخازن گرمابدشت به زون های۳ و ۴ گرگان و تکمیل مخزن ۲۰۰۰۰ متر مکعبی گرمابدشت مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 1398/03/25 2

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/30

بازدید:2

1094 مناقصه محدود: عملیات پوشش دیواره های سراب سد کوچک مخزنی چشمه ساوه مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 1398/03/11 11

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/29

بازدید:11

1093 مناقصه محدود: عملیات پوشش بتنی کانال انتقال آب ایستگاه پمپاژ صوفی شیخ انصاری(بازه دوم) مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 1398/03/11 10

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/29

بازدید:10

1092 مناقصه محدود: عملیات ترمیم و بازسازی سد کوچک مخزنی شموشک(بازه دوم) مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 1398/03/11 9

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/29

بازدید:9

1091 مناقصه محدود: احداث کانال و سد انحرافی پاسنگ مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 1398/03/11 12

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/29

بازدید:12

1090 فراخوان (مشاوره): مطالعات مدیریت جامع منابع آب در حوضه آبریز قره سو- زرین گل مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 1398/03/30 188

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/23

بازدید:188

1089 استعلام قیمت: تهیه آرشیو الکترونیکی و بانک اطلاعاتی پرونده چاه های شرق استان استعلام حفاظت و بهره برداری 1398/02/31 20

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/22

بازدید:20

1088 مناقصه عمومی یک مرحله ای: تجدید بخشی از فعالیت های پشتیبانی٬ خدماتی و خدمات عمومی بمدت ده ماه مناقصه یك مرحله‌ای منابع انسانی، مالی و پشتیبانی 1398/02/24 17

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/10

بازدید:17

1087 ترک تشریفات: فعالیت های حجمی٬ خدماتی و پشتیبانی اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1398/02/02 17

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/05

بازدید:17

1086 مناقصه عمومی یک مرحله ای: خرید لوله پلی اتیلن برای آبرسانی شهرستان گرگان- چاههای ۴-۶-۱۴ فاضل آباد مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 1398/02/14 27

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/27

بازدید:27

1085 استعلام قیمت: بازرسی و نظارت بر تولید٬ انبارش٬ بسته بندی٬ بارگیری و باراندازی لوله و اتصالات GRP استعلام طرح و توسعه 1398/02/05 33

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/22

بازدید:33

1084 فراخوان ارزیابی کیفی(یک مرحله ای): خدمات نظارت بر عملیات اجرایی بسته یک شبکه آبیاری و زهکشی قره سو و زرینگل(تسهیلات بانک توسعه اسلامی) ارزیابی طرح و توسعه 1398/02/09 124

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/20

بازدید:124

1083 مناقصه عمومی یک مرحله ای: تجدید بخشی از فعالیت های پشتیبانی٬ خدماتی و خدمات عمومی در سال ۱۳۹۸ مناقصه یك مرحله‌ای منابع انسانی، مالی و پشتیبانی 1398/01/26 25

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/28

بازدید:25

1082 استعلام قیمت: بررسی٬ مطالعه٬ پایش و رفتارنگاری داده های ابزار دقیق سدها استعلام طرح و توسعه 1398/01/24 48

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/23

بازدید:48

1081 مناقصه عمومی یک مرحله ای: بخشی از فعالیت های پشتیبانی٬ خدماتی و خدمات عمومی در سال ۱۳۹۸ مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/12/25 29

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/14

بازدید:29

1080 استعلام قیمت: عملیات اضطراری در محدوده زهکشی اراضی اولویتدار(محدوده روستای حاجی قره شهرستان آق قلا) استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/12/20 43

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/08

بازدید:43

1079 استعلام قیمت: عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه محمدآباد(محدوده سنگ شکن بنیاد بتن) استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/12/23 41

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/08

بازدید:41

1078 مناقصه عمومی یک مرحله ای: خرید لوله پلی اتیلن برای آبرسانی شهرستان گرگان- چاههای ۴-۶-۱۴ فاضل آباد مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 1397/12/18 23

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/07

بازدید:23

1077 استعلام قیمت: بازنگری مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث سد مخزنی چایلی و جاده جایگزین همت آباد به مراوه تپه استعلام طرح و توسعه 1397/12/15 30

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/07

بازدید:30

1076 مزایده(عمومی یک مرحله ای): تجدید اجاره پرورش ماهی گرمابی سد گلستان مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/12/11 29

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/27

بازدید:29

« 1 2 3 4 ... 5 41 » صفحه: