شنبه, 3 فروردین 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
1083 مناقصه عمومی یک مرحله ای: تجدید بخشی از فعالیت های پشتیبانی٬ خدماتی و خدمات عمومی در سال ۱۳۹۸ مناقصه یك مرحله‌ای منابع انسانی، مالی و پشتیبانی 1398/01/26 3

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/28

بازدید:3

1082 استعلام قیمت: بررسی٬ مطالعه٬ پایش و رفتارنگاری داده های ابزار دقیق سدها استعلام طرح و توسعه 1398/01/24 17

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/23

بازدید:17

1081 مناقصه عمومی یک مرحله ای: بخشی از فعالیت های پشتیبانی٬ خدماتی و خدمات عمومی در سال ۱۳۹۸ مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/12/25 22

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/14

بازدید:22

1080 استعلام قیمت: عملیات اضطراری در محدوده زهکشی اراضی اولویتدار(محدوده روستای حاجی قره شهرستان آق قلا) استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/12/20 30

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/08

بازدید:30

1079 استعلام قیمت: عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه محمدآباد(محدوده سنگ شکن بنیاد بتن) استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/12/23 27

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/08

بازدید:27

1078 مناقصه عمومی یک مرحله ای: خرید لوله پلی اتیلن برای آبرسانی شهرستان گرگان- چاههای ۴-۶-۱۴ فاضل آباد مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 1397/12/18 16

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/07

بازدید:16

1077 استعلام قیمت: بازنگری مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث سد مخزنی چایلی و جاده جایگزین همت آباد به مراوه تپه استعلام طرح و توسعه 1397/12/15 21

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/07

بازدید:21

1076 مزایده(عمومی یک مرحله ای): تجدید اجاره پرورش ماهی گرمابی سد گلستان مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/12/11 20

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/27

بازدید:20

1075 مزایده(عمومی یک مرحله ای): تجدید اجاره پرورش ماهی گرمابی سد دانشمند مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1397/12/11 17

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/27

بازدید:17

1074 تجدید فراخوان ارزیابی کیفی: سرمایه گذاری در بخشی از طرح تفریحی٬ توریستی و گردشگری سد کبودوال ارزیابی طرح و توسعه 1397/11/16 65

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/01

بازدید:65

1073 فراخوان ارزیابی کیفی(یک مرحله ای): بهبود و تقویت مخزن فرعی(۳) سد وشمگیر و بهبود سیستم انتقال آب ارزیابی حفاظت و بهره برداری 1397/11/07 67

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/17

بازدید:67

1072 فراخوان ارزیابی کیفی(یک مرحله ای): عملیات پوشش بتنی کانال انتقال آب ایستگاه پمپاژ صوفی شیخ انصاری(بازه دوم) ارزیابی حفاظت و بهره برداری 1397/11/07 50

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/17

بازدید:50

1071 فراخوان ارزیابی کیفی(یک مرحله ای): عملیات ترمیم و بازسازی سد کوچک مخزنی شموشک(بازه دوم) ارزیابی حفاظت و بهره برداری 1397/11/07 36

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/17

بازدید:36

1070 فراخوان ارزیابی کیفی(یک مرحله ای): عملیات پوشش دیواره های سراب سد کوچک مخزنی چشمه ساوه ارزیابی حفاظت و بهره برداری 1397/11/07 35

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/17

بازدید:35

1069 استعلام قیمت: بازرسی و نظارت بر تولید٬ انبارش٬ بسته بندی٬ بارگیری و باراندازی لوله و اتصالات GRP استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/10/27 35

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/16

بازدید:35

1068 استعلام قیمت: مطالعه تشکیل تشکل های آب بران در محدوده شبکه آبیاری سد وشمگیر استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/10/27 38

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/16

بازدید:38

1067 استعلام قیمت: مطالعه آبزی پروری مخازن سد وشمگیر استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/10/19 34

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/11

بازدید:34

1066 استعلام قیمت: عملیات نگهداری و تعمیرات سدها و شبکه های وشمگیر٬ شهید ایمری٬قربانی و دستغیب استعلام حفاظت و بهره برداری 23

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/09

بازدید:23

1065 استعلام قیمت: عملیات نگهداری و تعمیرات سدها و شبکه های آلاگل٬ آلماگل٬ دانشمند و اینچه برون استعلام حفاظت و بهره برداری 21

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/09

بازدید:21

1064 مناقصه عمومی یک مرحله ای: خرید جی آر پی برای خط انتقال آبرسانی شهرهای رامیان و آزادشهر مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 1397/10/15 27

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/05

بازدید:27

« 1 2 3 4 ... 5 41 » صفحه: