سه‌شنبه, 29 مرداد 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سد نگارستان
سد لاستیکی خواجه نفس

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
1090-2 فراخوان(مشاوره): اسناد تکمیلی مطالعات مدیریت جامع منابع آب در حوضه آبریز قره سو- زرین گل ارزیابی طرح و توسعه 1398/06/23 109

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/24

بازدید:109

1145 استعلام قیمت: بهسازی و لایروبی کانال زراعی دهستان باغلی مرامه(بازه سوم) استعلام طرح و توسعه 1398/05/16 23

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/13

بازدید:23

1144 استعلام قیمت: بررسی٬ مطالعه٬ پایش و رفتارنگاری داده های ابزار دقیق سدها استعلام حفاظت و بهره برداری 1398/05/16 31

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/08

بازدید:31

1143 استعلام قیمت: تجدید پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیرمجاز حوزه عمل اداره منابع آب آزادشهر و رامیان استعلام حفاظت و بهره برداری 1398/05/10 15

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/08

بازدید:15

1142 استعلام قیمت: تجدید پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیرمجاز حوزه عمل اداره منابع آب علی آباد کتول استعلام حفاظت و بهره برداری 1398/05/10 14

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/08

بازدید:14

1141 ۱۲ مشاوره ای: استقرار سیستم مدیریت مشارکتی آب در اراضی پایاب سد کبودوال علی آباد(محدوده کانال آبرسان ارزیابی طرح و توسعه 1398/05/22 30

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/06

بازدید:30

1140 ۵ مشاوره ای: مطالعات شیرین سازی آب دریا٬ انتخاب بهترین موقعیت آبگیر و طراحی تصفیه خانه ارزیابی طرح و توسعه 1398/05/20 33

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/06

بازدید:33

1139 استعلام قیمت: عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه اترک مرزی استعلام حفاظت و بهره برداری 19

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/05

بازدید:19

1138 استعلام قیمت: عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه اترک و سرشاخه ها(مسیل فرقسر٬ مسیل ا...نور٬ یاز گلدی٬ یکه توت) استعلام حفاظت و بهره برداری 26

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/02

بازدید:26

1137 استعلام قیمت: عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه های محمدآباد و زرینگل استعلام حفاظت و بهره برداری 19

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/02

بازدید:19

1136 استعلام قیمت: عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه قره سو استعلام حفاظت و بهره برداری 17

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/02

بازدید:17

1135 استعلام قیمت: عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه شهرستانهای مینودشت٬ گالیکش و گنبد(نرماب٬ چهل چای٬ خرخر٬ دوغ٬ دره تنگه شمالی) استعلام حفاظت و بهره برداری 18

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/02

بازدید:18

1134 استعلام قیمت: عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه شهرستان گنبد(قره تکن٬ آلماکولی) استعلام حفاظت و بهره برداری 17

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/02

بازدید:17

1133 استعلام قیمت: عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه شهرستانهای کردکوی و بندرگز(شصتکلا٬ میاندره٬ نامن و نوکنده) استعلام حفاظت و بهره برداری 17

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/02

بازدید:17

1132 استعلام قیمت: عملیات دیوارسازی و ساماندهی رودخانه ایلوار استعلام حفاظت و بهره برداری 14

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/02

بازدید:14

1131 استعلام قیمت: عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه شهرستانهای آزادشهر و رامیان(مسیل فارسیان٬ شهید خنجری٬‌آلماکولی٬ مسیل موجاق٬ سوسرا٬ لاشو٬ خرمارود٬ دوبرار٬ دیو چشمه٬ نیلبرک٬ قره چای) استعلام حفاظت و بهره برداری 16

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/02

بازدید:16

1130 استعلام قیمت: عملیات رپرگذاری رودخانه های زرینگل٬ نرماب٬ چهل چای و اوغان استعلام حفاظت و بهره برداری 16

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/02

بازدید:16

1129 استعلام قیمت: عملیات لایروبی و ساماندهی شهرستان های آق قلا و گمیشان(گرگانرود٬ قره سو و سرشاخه ها) استعلام حفاظت و بهره برداری 20

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/02

بازدید:20

1128 مناقصه عمومی یک مرحله ای(تجدید): خرید الکتروپمپ برای آبرسانی شهر کلاله مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 1398/05/12 20

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/30

بازدید:20

1127 مناقصه عمومی یک مرحله ای(تجدید): خرید لوله و اتصالات برای آبرسانی شهر کلاله مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 1398/05/12 19

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/30

بازدید:19

« 1 2 3 4 ... 5 44 » صفحه: