دوشنبه, 7 بهمن 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
pooyesh
سد نگارستان
سد لاستیکی خواجه نفس

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
1282 استعلام قیمت: مطالعه مرحله اول تعیین حد بستر و حریم رودخانه های اترک داخلی٬ سالکینده٬ ایلوار و نامن غربی استعلام حفاظت و بهره برداری 1398/11/15 8

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/06

بازدید:8

1281 استعلام قیمت: مطالعات مرحله دوم ساماندهی رودخانه محمدآباد استعلام حفاظت و بهره برداری 1398/11/12 7

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/06

بازدید:7

1280 استعلام قیمت: عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه های شهرستان علی آباد کتول(محمدآباد٬سیاهرود و وجادره) استعلام حفاظت و بهره برداری 1398/11/13 7

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/06

بازدید:7

1279 استعلام قیمت: عملیات دیواره سازی و ساماندهی رودخانه ساری سو شهرستان مراوه تپه(روستای کریم ایشان) استعلام حفاظت و بهره برداری 1398/11/13 10

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/06

بازدید:10

1278 استعلام قیمت: عملیات دیواره سازی و تثبیت بستر رودخانه های شهرستان گرگان(دیوار شیرعلی آباد و تثبیت بستر زیارت) استعلام حفاظت و بهره برداری 1398/11/08 5

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/06

بازدید:5

1277 استعلام قیمت:عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه های شهرستان گرگان(شصت کلا، شموشک، انجیراب، النگدره، باغ گلبن) استعلام حفاظت و بهره برداری 1398/11/13 10

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/05

بازدید:10

1276 استعلام قیمت: عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه اترک مرزی(بازه۲) استعلام حفاظت و بهره برداری 1398/11/13 8

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/05

بازدید:8

1275 استعلام قیمت: عملیات برق رسانی به کارگاه های طرح آبرسانی به نوار مرزی استعلام طرح و توسعه 1398/11/06 8

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/01

بازدید:8

1274 فراخوان ارزیابی کیفی(یک مرحله ای): عملیات برق رسانی به بخشی از طرح آبرسانی به شهر کلاله ارزیابی طرح و توسعه 1398/11/20 12

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/30

بازدید:12

1273 فراخوان ارزیابی کیفی(یک مرحله ای): خرید لوله و اتصالات برای آبرسانی شهر کلاله ارزیابی طرح و توسعه 1398/11/19 13

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/30

بازدید:13

1272 استعلام قیمت: عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه خرمارود(در مجاورت شهر نوده و روستای قزلجه شهرستان آزادشهر) استعلام حفاظت و بهره برداری 1398/11/07 15

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/30

بازدید:15

1271 استعلام قیمت: عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه دوغ در محدوده شهرستان کلاله(پل کوسه) استعلام حفاظت و بهره برداری 1398/11/07 11

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/30

بازدید:11

1270 استعلام قیمت: عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه های نرماب و خرخر(قلی تپه) استعلام حفاظت و بهره برداری 1398/11/07 13

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/30

بازدید:13

1269 استعلام قیمت: انجام خدمات موردی آزمایشگاه پروژه احداث مخازن ۲۰۰۰ م.م جنوب ولاغوز٬ ۵۰۰۰ م.م دوم کردکوی و ۵۰۰۰ م.م گمیشان استعلام طرح و توسعه 1398/11/06 12

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/26

بازدید:12

1268 استعلام قیمت: انجام خدمات موردی آزمایشگاه در پروژه های طرح آبرسانی به شهر کلاله استعلام طرح و توسعه 1398/11/06 11

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/26

بازدید:11

1267 ۱۲ مشاوره ای: استقرار سیستم مدیریت مشارکتی آب در اراضی پایاب سد کبودوال علی آباد(محدوده کانال آبرسان ارزیابی طرح و توسعه 1398/11/07 27

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/25

بازدید:27

1266 استعلام قیمت: عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه محمدآباد(مجاور سنگ شکن بنیاد بتن) استعلام حفاظت و بهره برداری 1398/10/30 11

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/25

بازدید:11

1265 استعلام قیمت: احداث و بازسازی ایستگاه های هیدرومتری اوغان٬ قره شور٬ لزوره٬ جنگلده و خروجی سد گلستان استعلام مطالعات پایه منابع آب 1398/10/26 12

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/25

بازدید:12

1264 استعلام قیمت: عملیات ساماندهی و ترمیم دیواره رودخانه اترک(بازشدگی مقطع۲) در مجاورت مقسم داشلی برون استعلام حفاظت و بهره برداری 1398/10/30 12

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/25

بازدید:12

1263 استعلام قیمت: عملیات ساماندهی و ترمیم دیواره رودخانه اترک(بازشدگی مقطع۱) در مجاورت مقسم داشلی برون استعلام حفاظت و بهره برداری 1398/10/30 10

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/25

بازدید:10

« 1 2 3 4 ... 5 51 » صفحه: