یکشنبه, 28 مرداد 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
993 استعلام قیمت: بررسی٬ مطالعه٬ پایش و رفتارنگاری داده های ابزار دقیق سدها استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/05/25 36

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/17

بازدید:36

992 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازسازی سد گلستان استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/05/24 31

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/15

بازدید:31

991 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازاسازی ایستگاه پمپاژ شبکه گلستان و ایستگاه پمپاژ بوستان استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/05/24 20

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/15

بازدید:20

990 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای: خرید خدمات نقلیه با اهداف ماموریت برون و درون شهری تعداد ۳۷دستگاه در سال۹۷ مناقصه یك مرحله‌ای منابع انسانی، مالی و پشتیبانی 1397/05/27 22

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/15

بازدید:22

989 استعلام قیمت: عملیات نقشه برداری و کاداستر رودخانه ها و مسیل های استان گلستان(بازه شماره یک) استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/05/20 42

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/14

بازدید:42

988 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازسازی سد شهید دستغیب استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/05/20 18

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/14

بازدید:18

987 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازسازی شبکه های آلاگل٬ آلماگل و اینچه برون استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/05/20 15

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/14

بازدید:15

986 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازسازی سدهای آلاگل٬ آلماگل و اینچه برون استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/05/20 17

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/14

بازدید:17

985 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازسازی شبکه کوثر استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/05/20 17

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/14

بازدید:17

984 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازسازی شبکه های بوستان و شهید چمران استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/05/20 19

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/14

بازدید:19

983 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازسازی سدهای بوستان و شهید چمران استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/05/20 18

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/14

بازدید:18

982 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازسازی شبکه های شهید ایمری و شهید قربانی استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/05/20 18

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/14

بازدید:18

981 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازسازی سدهای شهید ایمری و شهید قربانی استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/05/20 19

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/14

بازدید:19

980 استعلام قیمت: اجرای عملیات محوطه سازی٬ فنس کشی و تعیین حریم شرکت آب منطقه ای گلستان استعلام منابع انسانی، مالی و پشتیبانی 18

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/14

بازدید:18

979 استعلام قیمت: نظارت بر اجرای عملیات دیواره سازی٬ تثبیت بستر٬ لایروبی و بهسازی رودخانه های استان استعلام حفاظت و بهره برداری 73

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/01

بازدید:73

978 استعلام قیمت: عملیات نقشه برداری رودخانه اترک مرزی(بازه شماره ۲) استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/05/11 47

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/31

بازدید:47

977 استعلام قیمت: عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه محمدآباد(محدوده سنگ شکن بنیاد بتن) استعلام حفاظت و بهره برداری 58

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/28

بازدید:58

976 استعلام قیمت: عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه محمدآباد(پایین دست پل ورودی فاضل آباد و پایین دست سد کوچک انحرافی گلستان) استعلام حفاظت و بهره برداری 37

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/28

بازدید:37

975 استعلام قیمت: عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه زرینگل(پایین دست سد بن کوه) استعلام حفاظت و بهره برداری 39

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/28

بازدید:39

974 استعلام قیمت: عملیات لایروبی٬ دیواره سازی و تثبیت بستر مسلح رودخانه گرمابدشت استعلام حفاظت و بهره برداری 37

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/28

بازدید:37

« 1 2 3 4 ... 5 36 » صفحه:
« حمایت از کالای ایرانی »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای گلستان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا