شنبه, 29 دی 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
1073 فراخوان ارزیابی کیفی(یک مرحله ای): بهبود و تقویت مخزن فرعی(۳) سد وشمگیر و بهبود سیستم انتقال آب ارزیابی حفاظت و بهره برداری 1397/11/07 35

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/17

بازدید:35

1072 فراخوان ارزیابی کیفی(یک مرحله ای): عملیات پوشش بتنی کانال انتقال آب ایستگاه پمپاژ صوفی شیخ انصاری(بازه دوم) ارزیابی حفاظت و بهره برداری 1397/11/07 19

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/17

بازدید:19

1071 فراخوان ارزیابی کیفی(یک مرحله ای): عملیات ترمیم و بازسازی سد کوچک مخزنی شموشک(بازه دوم) ارزیابی حفاظت و بهره برداری 1397/11/07 18

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/17

بازدید:18

1070 فراخوان ارزیابی کیفی(یک مرحله ای): عملیات پوشش دیواره های سراب سد کوچک مخزنی چشمه ساوه ارزیابی حفاظت و بهره برداری 1397/11/07 17

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/17

بازدید:17

1069 استعلام قیمت: بازرسی و نظارت بر تولید٬ انبارش٬ بسته بندی٬ بارگیری و باراندازی لوله و اتصالات GRP استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/10/27 24

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/16

بازدید:24

1068 استعلام قیمت: مطالعه تشکیل تشکل های آب بران در محدوده شبکه آبیاری سد وشمگیر استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/10/27 25

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/16

بازدید:25

1067 استعلام قیمت: مطالعه آبزی پروری مخازن سد وشمگیر استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/10/19 23

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/11

بازدید:23

1066 استعلام قیمت: عملیات نگهداری و تعمیرات سدها و شبکه های وشمگیر٬ شهید ایمری٬قربانی و دستغیب استعلام حفاظت و بهره برداری 13

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/09

بازدید:13

1065 استعلام قیمت: عملیات نگهداری و تعمیرات سدها و شبکه های آلاگل٬ آلماگل٬ دانشمند و اینچه برون استعلام حفاظت و بهره برداری 14

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/09

بازدید:14

1064 مناقصه عمومی یک مرحله ای: خرید جی آر پی برای خط انتقال آبرسانی شهرهای رامیان و آزادشهر مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 1397/10/15 16

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/05

بازدید:16

1063 استعلام قیمت: عملیات دیواره سازی و ساماندهی رودخانه زاو(مجاور روستای عزیز آباد) استعلام حفاظت و بهره برداری 18

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/05

بازدید:18

1062 استعلام قیمت: عملیات دیواره سازی و ساماندهی رودخانه ساری سو و مسیل قرناوه علیا استعلام حفاظت و بهره برداری 16

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/05

بازدید:16

1061 استعلام قیمت: عملیات نقشه برداری و تهیه کاداستر رودخانه های زیارت(بازه۳) و النگدره استعلام حفاظت و بهره برداری 43

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/02

بازدید:43

1060 استعلام قیمت: عملیات لایروبی٬ دیواره سازی و رپرگذاری رودخانه های شهرستان گرگان استعلام حفاظت و بهره برداری 26

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/02

بازدید:26

1059 استعلام قیمت: عملیات لایروبی و رپرگذاری رودخانه های شهرستان کلاله استعلام حفاظت و بهره برداری 22

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/01

بازدید:22

1058 استعلام قیمت: عملیات لایروبی و دیواره سازی رودخانه های شهرستان گرگان استعلام حفاظت و بهره برداری 15

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/01

بازدید:15

1057 استعلام قیمت: عملیات نگهداری و تعمیرات سد و شبکه کوثر٬ سد انحرافی زرینگل و سد لاستیکی خواجه نفس استعلام حفاظت و بهره برداری 22

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/29

بازدید:22

1056 استعلام قیمت: عملیات نگهداری و تعمیرات سدها و شبکه های گلستان٬ بوستان و شهید چمران استعلام حفاظت و بهره برداری 13

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/29

بازدید:13

1055 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازسازی سدهای بوستان و شهید چمران استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/10/01 30

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/25

بازدید:30

1054 استعلام قیمت: عملیات مرمت و بازسازی ایستگاه پمپاژ شبکه گلستان و ایستگاه پمپاژ بوستان استعلام حفاظت و بهره برداری 1397/10/01 21

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/25

بازدید:21

« 1 2 3 4 ... 5 40 » صفحه: