پنجشنبه, 2 اسفند 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان:

آبگیری 75 درصدی حجم مخازن سدهای گلستان

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان از آبگیری 75درصدی حجم مخازن سدهای استان معادل 202 میلیون متر مکعب، تاکنون خبر داد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان خبر داد:

سرریزسدهای استان در پی بارش های مطلوب بهمن ماه

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: در پی بارش های مطلوب بهمن ماه امسال، سد وشمگیر در استان سرریز شد.

مدیر دفتر مطالعات شرکت آب منطقه ای گلستان:

افزایش 59 درصدی بارش ها در گلستان نسبت به درازمدت

مدیر دفتر مطالعات شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، میزان بارش ها در استان نسبت به درازمدت 59 درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 46 درصد افزایش...

مدیر دفتر بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای گلستان:

همشهریان گلستانی از نزدیک شدن و شنا کردن در محدوده سدهای استان...

مدیر دفتر بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای گلستان با توجه به شرایط مطلوب آبگیری مخازن سدهای استان در پی بارندگی های اخیرگفت: همشهریان گلستانی...