شنبه, 28 مهر 1397

ستاد مرکزی شرکت :

گرگان - ابتدای جاده آق قلا - شرکت آب منطقه ای گلستان 

کدپستی : 33165-49139    تلفن : 32627868  -017      فاکس : 32627870

ساعات کاری : 7:00 الی 14:30

 

امور منابع آب گرگان و آق قلا :
آدرس : گرگان، بلوار جرجان نرسیده به شهرک امام
تلفن :   32156410 – 017    نمابر :   32156410 - 017

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه 7:15 الی 14:15 ، پنج شنبه 7:15 الی 13:15

 

امور منابع آب گنبد، مینودشت و گالیکش :
آدرس : گنبد انتهای خیابان طالقانی شرقی بلوار امام رضا
تلفن : 33556261 – 017       نمابر : 33556261 - 017

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه 7:15 الی 14:15 ، پنج شنبه 7:15 الی 13:15

 

اداره منابع آب کردکوی، بندر گز، ترکمن و گمیشان :
آدرس : کردکوی، بلوار امام رضا، بعد از بلوار فجر
تلفن :   34352423 – 017     نمابر :   34342028 - 017

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه 7:15 الی 14:15 ، پنج شنبه 7:15 الی 13:15

 

اداره منابع آب علی آباد :
آدرس : علی آباد، خیابان کمربندی روبروی اداره راه و مسکن و شهرسازی نبش پاسداران شب
تلفن :  34247107 – 017       نمابر :  34247107- 017

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه 7:15 الی 14:15 ، پنج شنبه 7:15 الی 13:15

 

اداره منابع آب آزادشهر و رامیان :
آدرس : آزاد شهر، خیابان شهید بهشتی روبری خیابان گلزار شهدا پلاک 181
تلفن :   35723968 – 017       نمابر :   35733474 - 017

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه 7:15 الی 14:15 ، پنج شنبه 7:15 الی 13:15

 

اداره منابع آب کلاله و مراوه تپه :
آدرس : کلاله خیابان آزادی پلاک 514 روبروی تاکسی تلفنی مسعود
تلفن : 35448444– 017         نمابر : 35424524 - 017

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه 7:15 الی 14:15 ، پنج شنبه 7:15 الی 13:15